E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar FAİK KURDOĞLU (MANİSA) (TARIM BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun, halktan usulsüz olarak alınan paralarla köylülere verilecek odun ve kerestee ve Dinar Belediyesince kasaba halkına dağıtılması gerekli petrol hakkında sözlü sorusu münasebetiyle sözleri.
2 6 90:93
2 7 107:109
2 Söz Alanlar FAİK KURDOĞLU (MANİSA) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
3 25 638:641
3 Söz Alanlar FAİK KURDOĞLU (MANİSA) (TARIM BAKANI) : Denizli ili içinde soğuk ve don yüzünden zarar gören mahsul sahipleri hakminda ne gibi tedbirler alınacağına dair Denizli Milletvekili Cemil Çalgüner'in sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
5 55 75:76
4 Söz Alanlar FAİK KURDOĞLU (MANİSA) (TARIM BAKANI) : Eğe bölgesi bağlarında soğuk ve kurağı tahribatı hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğünün bildirilmesine dair Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever`in sözlü som önergesi münasebetiyle sözleri
5 55 71:74
5 Söz Alanlar FAİK KURDOĞLU (MANİSA) (TARIM BAKANI) : Niğde ili içinde soğuk ve don yüzünden zarar gören bağ ve bahçe sahihi vatandaşlara ne gibi Yardım yapılması düşünüldüğü hakkında Niğde Milletvekili Rifat Gürsoy'un sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
5 55 77
6 Söz Alanlar FAİK KURDOĞLU (MANİSA) (TARIM BAKANI) : Soğuktan zarar gören Ege bölgesinde bağcılar hakkında ne düşünüldüğüne dair İzmir Milletvekili Sedat Dikmen'in sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
5 55 76
7 Söz Alanlar FAİK KURDOĞLU (MANİSA) (TARIM BAKANI) : Kuraklık tehlikesine karşı Hükümetçe ne düşünüldüğünün bildirilmesine dair Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
5 59 167:171
8 Söz Alanlar FAİK KURDOĞLU (MANİSA) (TARIM BAKANI) : Arazi Vergisi Kanununun 9. maddesinin değiştirilmesine daiı kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
6 74 324:326
9 Söz Alanlar FAİK KURDOĞLU (MANİSA) (TARIM BAKANI) : 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanunun tarla Tarımı, ıslah, denee, üretme, teizlee ve bahçe tarımı işlerine njütaallik hölümleri münasebetiyle sözleri
6 74 300