E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Elazığ Milletvekili Fahri Karakaya'nın, hayvan ihracına karar verilip verilmediğine ve zirai kredinin arttırılması hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusu münasebetiyle cevabı
7 4 37:38 41:42
2 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
7 12 246:250
8 20 133:135
3 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 24 409:414 416 418
4 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakanlığın 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 24 386:387 389:390 392:393
5 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Danıştay 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 24 395
6 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in, Devlet işlerinin teftiş ve kontrolüne dair sözlü sorusuna cevabı
9 29 5:7
7 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın, komünizm faaliyetleri Önleyici ne gibi tedbir alındığının açıklanmasına dair olan sözlü sorusuna cevabı
9 30 26:27
8 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Maraş Milletvekili Dr. Kemali Bayizit'in, Tarsus İlçesinde su baskınına uğrayan köyler hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
10 39 48:49
9 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Bitlis Milletvekili Muhtar Ertan'ın, Türkiye haritaları hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
10 42 106
10 45 256:258
10 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Devlet Memurivetinde kullanılan 60 yaşından aşağı Emekliler hakkında yeni Emeklilik tasarısına bir Hüküm konulup konulmadığına dair sorusu münasebetiyle sözleri
10 43 150
11 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Dr. Nikola Fakaçelli'nin, ceaatlerce idare olunan vakıflar hakkında sorusuna cevabı
11 46 12:13
12 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Muğla Milletvekili Nuri Özsan'ın, tütün piyasasının arzettiği manzara ile Müstahsilin durumu hakkında sorusuna cevabı
11 46 7:9
13 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçobana üç arkadaşının ve Zonguldak Milletvekili Ali Rıza İncealemdaroğlu'nun, gemi satınalmak için Amerika'ya gönderilen heyetler hakkında Meclis soruşturulması yapılmasına dair önergeleri münasebetiyle sözleri,
11 50 108:110 113
14 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, buğday sıkıntısına ve Hükükümetin hububat politikasına dair sorusuna cevabı
11 51 124:125 127
15 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Afyon Karahisar Milletvekili Şahin Laçin ile iki arkadaşının buğday ihracı dolayısı ile Eski Ticaret Bakanı Atıf inan hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair önergesi münasebetiyle sözleri
11 52 191:193
16 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Samsun Milletvekili Naşit Fırat'ın, Karadeniz sahil mmtakasiyle Samsun İlinde dolu afetinden ve kuraklıktan zarar gören halka yardım hakkında sorusuna cevabı
11 53 208:209
17 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, hayat pahalılığı ve geçicim zorluğu hakkında sorusuna cevabı
11 61 410:418 421:422
18 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 25. maddesi ile Milli Korunma Kanunu ve haksız olarak mal iktİsap edenler hakkında kanunun tatbikına ve resmi otomobil, kamyon ve kamyonetlere dair olan sorusuna cevabı
13 3 31:34
19 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Tokat Milletvekili Nazım Poroy'un, İstanbul Adliye Sarayı binası inşası için Ebüssuud medresesi ile Başbakanlık Arşiv binasının sayılıılmasına karar verilip verilmediği hakkında sorusuna cevabı
13 5 101
13 8 188 191:193
20 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının şeker fiyatına yapılan zam dolayısı ile Başbakan hakkında Gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle sözleri
13 6 153:157
21 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Eskişehir Milletvekili İsmail hakkı Çevik'in, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve memurları hakkında 4475 sayılı Kanunun 20. maddesinde değişiklik yapılmasına dair olan Kanun teklifinin Gündeme alınması hususundaki önergesi münasebetiyle sözleri
13 11 248
22 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 4475 sayılı basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Teşkilat, Vazife ve memurları hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
14 18 107
23 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı)*Şeker ve Generaligoz İstihlak Vergisi hakkında 3101 sayılı Kanuna ek 4385 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına dair olan kanun münasebetiyle sözleri
14 22 250:255
24 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın, şekere yapılan zam dolayısı ile hakanlar Kurulu hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair olan önergesi münasebetiyle sözleri
14 23 269:271 274:275 277:278
25 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun tasarısının geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair olan teklif münasebetiyle sözleri
14 24 326:327
26 Söz Alanlar FAİK AHMED BARUTÇU (MEHMET FAİK BARUTÇU) (TRABZON) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Antalya Milletvekili Rasih Kaplan'ın, Fevkalade hallerde haksız olarak mal iktisap edenler hakkında Kanunun uygulanmasına dair olan sorusuna cevabı
14 25 353