E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in, Düzce tütünleri hakkında sorusuna cevabı:
13 7 179:183
2 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, Maraş'ın Pazarcık İlçesinin Evri Köyünde kayholan bir vakitandaş ile kaçakçılığı Önlekime k için ne gibi tedbirler alındığına, göçebelere ve köylerde nüfus kayıt işlerine dair sorusuna cevabı
13 8 203
3 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Tahsin Tüzün'ün yaprak tütün, Tekelin dış memleketlerde şuhe ve ajanları, tütün kaçakçılığı, brit satışı ve E, D cetvellerinde yapılan tasarruflara dair olan sorusuna cevabı
14 15 24:27
4 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI) : Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun 53 ve 100. maddelerinin uygulanma tarzına dair olan soruşuna cevabı
14 20 145:146