E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in, Çanakkale'nin yenice İlçesine bağlı Alancık Köyü muhtar ve katibinin bucak Müdürü tarafından döğülüp döğülmediği hakkındakı sorusuna cevabı
15 37 216:217
2 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Bolu Milletvekilliğine seçilen Hıfzırrahman Raşit Öymen'in seçim tutanağı münasebetiyle sözleri
16 44 103:105
3 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili General Vehbi Kocagüney'in, Erzurum'un Tebriz Kapısı Karakoluna başvuran kadına yapılan muamele ve Hasankale, Sürbehan Köyünde konuta vam tecavüz hadisesiyle doğu illerine gönderilen zabıta memurları hakkında sorusuna cevabı
16 44 95:99
4 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soyer'in, Memurin Kanunu tasarısına dair olan sorusuna cevabı
16 44 95
5 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 1949 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
16 51 570:577
6 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Mason derneği hakkında soruya cevabı
17 57 67
7 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ankara su tesisatının Belediyeye devri ve işletilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
18 63 21
8 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Orhan Seyfi Orhon'un, Safranbolu Hükümet konağının durumuna dair olan sorusuna cevabı
18 66 142:143
9 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) cetvelinin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmındaki tercümanlık kadrolarına dair olan rapor münasebetiyle sözleri
19 83 298:299
10 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İl İdaresi Kanunu münasebetiyle sözleri
19 94 936:939 967:970
19 97 1155:1156 1159:1160 1162:1163
20 98 21 36 46:47 55:56 58
11 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Ruhsatsız yapıların yıktırılmasına ve 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 13. maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun münasebetiyle sözleri
20 99 131:132 134:136
12 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Sinop Milletvekili Enver Kök'ün, Boyabat'da İller Bankası aracılığı ile bir Mütaahhide İhale edilen içme suyu tesisatına dair olan sorusuna cevabı
20 102 307
13 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın Ziraat Bankası tarafından çiftçiye yapılmakta olan kredinin dağıtılma usulü hakkında sorusuna cevabı
20 105 621
14 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın Sinanpaşa, Çobanlar ve İhsaniye Bucak Müdürleri hakkında şikayet üzerine ne işle yapıldığına dair olan sorusuna cevahn
20 105 621:623
15 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın Soma İlçesinin Tar:hala Köyü suyunun Soma Belediyesince kamulaştırma işlemi hakkında sorusuna cevabı
20 105 623:626
16 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
20 105 653
17 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Diplomatik Kurve Fuat Güzaltan'ın, cenazesine merasim yapılmasına dair olan teklif münasebetiyle sözleri
20 106 705
18 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çorum Milletvekili Dr. Cemal Kazancıoğlu'nun, İstanbul Milletvekili Celal Bayar'ın 28 Ekim 1949 tarihli gazetelerde yayınlanan seçim hakkında beyanatına dair olan sorusuna cevabı
21 6 102
19 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, İzmir avukatlarından Rauf Onursal hakkında verilen tevkif kararının infaz edilmesi ne dair olan sorusuna cevabı
21 9 169
20 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar'ın, İstanbul Belediyesinin umumi Belediye sistemine ircanun gecikme sebebi hakkında sorusuna cevabı
21 11 227
21 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Van Milletvekili Muzaffer Koçak'ın, İran sınırında yapılmakta olan soygunculuk ve talanın Önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair olan sorusuna cevabı
22 17 212:213
22 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, İsviçre'de ölen Abbas Hilmi Paşanın dış memleketlerde hukuki durumu ile intikal eden Emvalinden alınacak Veraset Vergisine dair olan sorusu münasebetiyle cevabı
22 20 339 343
23 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Bitlis Milletvekili Ziya Geboloğlu'nun, yasak bölge haline sokulmuş olan mut İlçesi ne bağlı dört köy hakkında sorusuna cevabı
22 22 463:464
24 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, Çine İlçesinin Ahak Köyünde 13 vatandaşa yapılan işkence hakkında içtüzüğün 177. maddesi gereğince Meclis soruşturması yapılmasına dair Önergesi münasebetiyle sözleri
23 30 200
25 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, yeni bir Taşıt Kanununun getirilmesi sebebiyle 3827 sayılı Kanuna aykırı taşıt alınıp alınmadığına ve resmi taşıtları şahsi maksatlar için kullananlar hakkında kovuşturma yapılıp yapılmadığına dair olan sorusuna cevabı
23 30 200
26 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Giresun Milletvekili İsmail Sabuncu'nun, Belediye Gelirleri Kanununun 30. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile aynı kanunun 22. maddesinin değiştirilmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
23 34 348
27 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Milletvekilleri seçimi Kanunu münasebetiyle sözleri
24 40 185 209
24 42 297 305
28 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 47 659:660
24 48 722:728
29 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in, Teftiş Kanunu tasarısının Meclise getirilmesi sebebi hakkında sorusuna cevabı
25 59 194
30 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Ceyhan İlçesi su işinin ne durumda olduğuna dair olan sorusuna cevabı
25 60 209
31 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Burdur Milletvekili Ahmet Ali' Çınar'ın, bazı şahıslara verilen vaizlik müsaadesi hakkında sorusuna cevabı
25 68 595
32 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, Çine İlçesinin Ahak Köyünde 13 vatandaşa yapılan işkence hakkında sorusuna cevabı
25 68 588:590 593:594
33 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Hayvan Hırsızlığının men'i hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
25 70 733 741
34 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Belediye Kanununun bazı maddeleriyle 4373 ve 4617 sayılı kanunların kaldırılması hakkında kanun tasarısı ile Seyhan Milletvekili Kasım Ener ve dört arkadaşının, Belediye Kanununun bazı maaddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına dair olan kanun teklifinin Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna Havalesine Mütedair önerge münasebetiyle sözleri
25 71 832
35 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Belediye Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
25 72 1008:1010
36 Söz Alanlar EMİN ERİŞİRGİL (MEHMET EMİN ERİŞİRGİL) (ZONGULDAK) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Pasaport Kanununa bir madde eklenmesine dair olan Kanun Münasebetiyle sözleri
25 72 986