E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar CEVDET KERİM İNCEDAYI (SİNOP) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Bayındırlık Bakanlığı 1947 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri:
3 23 505:519
2 Söz Alanlar CEVDET KERİM İNCEDAYI (SİNOP) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi ve eklenti Binaları ile tesislerinin yapım Yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
4 45 220:222 224:225
3 Söz Alanlar CEVDET KERİM İNCEDAYI (SİNOP) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Milli Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
4 47 333:334
4 Söz Alanlar CEVDET KERİM İNCEDAYI (SİNOP) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Maraş İli içinde Aman, Kavur, kumaşır ve Gölbaşı bataklıklarının burutulmasi için ne zaman başlanacağı hakkında Maraş Milletvekili Emin Sos:sal'ın Sözlü soru önergesi Münasebe tiyle sözleri
5 54 63:64
5 Söz Alanlar CEVDET KERİM İNCEDAYI (SİNOP) (BAYINDIRLIK BAKANI) : 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişklık yapılması hakkında Kanunun Atatürk Anıtına Mütaallik Bvefatı münasebetiyle sözleri
6 74 296:298
6 Söz Alanlar CEVDET KERİM İNCEDAYI (SİNOP) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Nakil Vasıtaları hakkında 3827 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 74 343
7 Söz Alanlar CEVDET KERİM İNCEDAYI (SİNOP) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa ek Kanun münasebetiyle sözleri
6 80 588 590:594 599
8 Söz Alanlar CEVDET KERİM İNCEDAYI (SİNOP) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever`in, Çanakkale Gümrük İskelesi hakkında sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
6 80 578:579
9 Söz Alanlar CEVDET KERİM İNCEDAYI (SİNOP) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
6 80 600
10 Söz Alanlar CEVDET KERİM İNCEDAYI (SİNOP) (BAYINDIRLIK BAKANI) : Burdur Milletvekili Ahmet Aliçınar'ın, Söğüt bataklrğı hakkındaki sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
6 81 623:624 627:630