E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, Antalya, manavgat ve Serik ilçelerinin sulama işleri ve Burdur Antalya tren hattının geriye bırakılması sebebi ile pamuk ve susam istihsali hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
8 19 79
2 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Ekonomi Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 27 694:705 708:709
3 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Fethi Mağara'nın, Küre Bakır, Cide kömür ve İnebolu demir madenlerinin işletilmesi sebebi hakkında sözlü sorusuna cevabı
9 36 103
4 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, kağıt fiyatları hakkında sözlü sorusuna cevabı
9 36 100
5 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Cemil Saimd Barlas'ın, Üniversiteler Kimya şubesinden mezun olanlar hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
10 38 20:21
6 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Rıza Ari'nin dokuma sanayiine verilen iplik hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
10 39 50:51 54:55
7 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'ın, linyit kömürleri hakkında sözlü sorusu münasebetiyle sözleri
10 42 111:112
8 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazancıoğlu'nun, balıkçılık sanayinin inkişafını temin ivin Su Ürünleri Kanunu tasarısının Meclise getirilmesi hakkında sorusuna cevabı
11 54 241:243
9 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Kocaeli Millelveli Cenep Aksu'nun, Ankara ile bazı şehirlerde şeker sıkıntısına ve Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, şeker ve sigara gibi maddelere zam yapılıp yapılmayacağına ve şeker İstihsali ile İstihlakınin kaç ton olduğuna ve Çukurova'da kurulması kararlaştırılan şeker fabrikasına dair sorularına cevabı
11 59 333:336 339:340 348
10 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, halka dağıtılan pamuklu kumaşlar hakkında sorusuna cevabı
11 59 340:345
11 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, Kocaeli'de şeker dağıtımına dair olan sorsuna cevabı
12 78 450:453
12 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'ınn, şeker fiyatına yapılan zam hakkında sorusuna cevabı
13 3 36:37
13 6 162:163
13 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının, şeker fiyatına yapılan zam dolayisiyle Başbakan hakkında Gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle sözleri
13 3 36:37
13 4 44
13 6 150:153 161
14 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in, İstanbul'da toplanmış olan iktisat Kongresi hakkında sorusuna cevabı
14 17 93
15 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'nun, kömür sıkıntısı sebebinin aydınlatılmasına dair sorusuna cevabı
14 19 118:122
16 Söz Alanlar CEVAT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Şeker ve Glikoz İstihlak Vergisi hakkında 3101 sayılı Kanuna ek 4385 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
14 22 244:246 250