E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (TİCARET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, sel ve dolu gibi afetler yüzünden zarar gören yer ler halkının Devlete, Ziraat Bankasına ve Tarım Kooperatiflerine olan borçları hakkında sorusuna cevabı
12 76 365
2 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (TİCARET BAKANI) : Belediye Gelirleri Kanunu münasebetiyle sözleri
12 78 497:498
3 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (TİCARET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı'nın, Ticaret ve Esnaf odaları ile Ticaret horsası hakkında 4355 sayılı Kanunun tathikma dair olan sorusuna cevabı:
12 80 589
4 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (TİCARET BAKANI) : Van Milletvekili İbrahim Arvas'ın, hayvan ihracı hakkında sorusuna cevabı
13 5 106:108
5 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (TİCARET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Trabzon halkının mısır ihtiyacına dair olan sorusuna cevabı
13 10 239:240
6 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Toprak Ofiste yapılan soruşturmalara dair olan sorusuna cevabı
14 15 17:18 21
7 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (TİCARET BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in İstanbul'da toplanmış olan iktisat Kongresi hakkında sorusuna cevabı
14 17 93
8 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (TİCARET BAKANI) : Şeker ve Glikoz İstihlak Vergisi hakkında 3101 sayılı Kanuna ek 4385 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
14 22 222
9 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (TİCARET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, hayvan yemlerine dair olan sorusuna cevahr
15 30 64:66