E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, Eskişehir'in kömür ve yakacak sıkıntısı hakkında sorusuna cevabı
15 37 210 213:215
2 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, balık avcılığı hakkında sorusuna cevabı
15 37 215:216
3 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'ın, Kars İlinin bazı çevrelerinde Tohumluk ve yiyecek sıkıntısı hakkında sorusuna cevabı
16 40 5:6
4 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, Antalya İlinde yetiştirilen pamuk mahsulü hakkında sorusu ve Ekonomi Bakanı Cemil Said Barlas'ın sözlü cevabı (6/257)
16 41 21:24
5 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Türkiye ile Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında Ticaret Anlaşması ile Türkiye-Belçika Ödeme Anlaşmasının yürürlük sürelerinin uzatılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
16 41 28:31 33:35
6 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Ankara ve Sivas Çimento fabrikaları ile buralarda yapılan çimento, tuğla ve reit hakkında sorusuna cevabı
16 43 61:62 64:65
7 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun, Erzincan'da yapılması düşünülen iplik fabrikası hakkında sorusuna cevabı
16 47 266:267
8 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : 1949 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
16 49 385 399:400 406
9 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
16 53 774:790
10 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Birlik Gazetesinin serbest sütununda Toprak Ofisi hakkında çıkan yazıya dair soru münasebetiyle sözleri
17 57 66:67
11 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Erzurum Toprak Ofisi hakkında yapılan ihbara dair soru münasebetiyle sözleri
17 57 64:66
12 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri birlikleri hakkında kanun tasarısına dair sözleri
17 58 81
18 75 619:620 626 629
13 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Etibank tarafından Zonguldak'ta yaptırılmasına karar verilen liman inşaatı hakkında soruya cevahr
17 59 99:102
14 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Muş İlinin Bilir Köyü bölgesinde bulunan Barit madeni hakkında soruya cevabı
17 60 116:117 119:120
15 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinçer'in, afyon alım ve satım hakkında sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Cemil Said Barlas'ın sözlü cevabı (6/293)
18 63 2
18 65 81:82 84:86
16 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'ın, Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi yayınlarından (Kavak kültürüne dair İtalya'da yapılan etüd) adlı kitapta düşünce ve fiiller hakkında sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Cemil Said Barlas'ın sözlü cevabı (6/299)
18 65 76
18 67 188:189
18 68 233:237
17 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşit Önder'in kurulacak olan Tütüncüler Bankası hakkında sorusuna cevabı
18 65 78
18 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakantın, deri ve kösele Gümrük resim leri hakkında sorusuna cevabı
18 69 298:299
19 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın, zirai sigorta kurulması hakkında sorusuna cevabı
18 69 297:298
20 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Kurumlar Vergisi Kanunu hakkında sözleri
18 73 510
21 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Maraş Milletvekili Mehmet Kamil Boran'ın, Ekonomi ve Ticaret hakanlıklarının birleştirilmesi sebebiyle buu hakanlığa ait Teşkilat Kanununun Meclise ne zaman getirileceği hakkında sorusuna cevabı
18 75 607:608
22 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın, Adana'da petrol çalışmalarının sonucu hakkındald sorusuna cevabı
19 79 14 16
23 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün petrol üzerinde çalışmaları ve İstihsal edilen petrol miktarı hakkında sorusuna cevabı
19 79 18 20:22
24 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürünün Türk petrollerini İşletmek için dışarıdan Müşteri aramak Yetkisinin olup olmadığı hakkınkındaki sorusuna cevabı
19 79 17
25 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın Çağlasayılı Barajı ile Çatalağzı Santrali ve Zonguldak Limanı hakkında sorusuna cevabı
19 83 276 279:282
26 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın, canlı hayvan ihracı ve hayvan kaçakçılığı hakkında sorusuna cevabı
19 83 260:261 263
27 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Yunus Muammer Al akant'ın, yağ ve peynir gibi mamullerin ihraç rejimi ve bu maddelerin dış piyasalarla olan fiyat farkları hakkında sorusuna cevabı
19 83 264
28 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, Zonguldak Limanı hakkında sorusuna cevabı
19 87 450:453 457
29 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ticaret Eski Bakanı Atıf İnan hakkında soruşturma yapan Karma Komisyon raporu münasebetiyle sözleri
19 95 999
30 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'ın, tiftik mahsulümüzün durumu hakkında sorusuna cevabı
19 96 1050
31 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, hayat pahalılığı ve geçici zorluğu hakkında sorusuna cevabı
19 96 1050 1053:1054
32 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat'ın, 1949-1950 mahsul sayılı ihraç rejimi hakkında sorusuna cevabı
20 102 316