E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Afyon Knrahisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın, işsizliğe karşı ne gibi tedbirler alındığı hakkında sorusuna cevabı
20 105 610
2 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın, Ziraat Bankası tarafından çiftçiye yapılmakta olan kredinin dağıtılma usulü hakkında sorusuna cevabı
20 105 619:621
3 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın, tütünlere konulan fiyatlarla % 5 ler'den biriken 30 milyon lİranın durumu ve hangi bölge tütünlerinin kalite itibariyle düşük olduğu ve bu yıl rekoltenin tahmini miktarı hakkında sorusuna cevabı
22 22 461:462
4 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Bilûmum Askeri malûllerin Terfihi hakkında Kanunun 11. maddesine bağlı cetvele bir fıkra eklenmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
22 24 631
5 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinçer'in, Kabe Örtüsü hakkında sorusuna cevabı
23 30 201:203
6 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, yeni bir Taşıt Kanununun getirilmesi sebebiyle 3827 sayılı Kanuna aykırı taşıt alınıp alınmadığına ve resmi taşıtları şahsi maksatlar için kullananlar hakkında kovuşturma yapılıp yapılmadığına dair olan sorusuna cevabı
23 30 195:196 198:202
7 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Turizme Mütaallik tasarıların geçici bir Komisyonda görüşülmesi hakkında sözleri
25 61 222:223