E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ) : Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik'in, Devlet Kalkınma Planına, Hususi teşebbüse verilecek iş sahasına, Devletçilik rejimine ve Devlet iktisadi Teşekküllerine dair olan sorusuna cevabı
25 63 309 312:315
2 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ) : Eskişehir'de yaptırılacak meskenler hakkında Kanun teklifinin bir Karma Komisyonda görüşülmesine dair sözleri
25 64 368
3 Söz Alanlar CEMİL SAİD BARLAS (MEHMET CEMİL BARLAS) (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ) : Bazı şahıslara verilen vaizlik Müsaadesi hakkında soru münasebetiyle sözleri
25 69 644:645