E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar BEHÇET UZ (DENİZLİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1947 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
3 24 571:575 577
2 Söz Alanlar BEHÇET UZ (DENİZLİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Maraş Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, bulaşıcı hastalıklara karşı ne gibi tedbirler alındığına dair olan sözlü Soru önergesi münasebetiyle sözleri
6 79 549:550
3 Söz Alanlar BEHÇET UZ (DENİZLİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Konya Milletvekili Mitat Şakir Altan'ın, Konya İlinin Kadınhanı ve Ilgın İlçelerine yerleşmek isteyen yurttaşlar hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından sözlü sorumuna cevabı
7 12 225:226
4 Söz Alanlar BEHÇET UZ (DENİZLİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 27 740:744
5 Söz Alanlar BEHÇET UZ (DENİZLİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'ın, yasak bölge halkından olup yerlerine dönmüş bulunan vatandaşların durumu hakkında sorusuyla, Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir Sılan'ın, Eski yerlerine dönmekte serbest kalmış olan yasak bölgeler ahalisinden olan vatandaşların İskan işlerine ve onların bir an evvel Müstahsil hale getirilmelerine dair sorusuna cevabı
11 48 47:48
6 Söz Alanlar BEHÇET UZ (DENİZLİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Ordu Milletvekili Yusuf Ziya Ortaç'ın, Ordu ilinde Yer Ekim hastalığı hakkında sorusuna cevabı
11 48 52 54
7 Söz Alanlar BEHÇET UZ (DENİZLİ) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal çocukların korunması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
11 63 517:518
11 64 548