E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar ATIF İNAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Türkiye ile İsveç arasında imza edilen Ticaret ve Ödeme anlaşmalarının onanması hakkında kanun münasebetiyle sözleri
3 14 93:94
2 Söz Alanlar ATIF İNAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1947 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
3 26 715:728
3 Söz Alanlar ATIF İNAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Soğuktan zarar gören Ege bölgesinde bağcılara Yardım yapılması hakkında ne düşünüldüğüne dair Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
5 56 87:88
4 Söz Alanlar ATIF İNAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Kuraklık tehlikesine karşı Hükümetçe ne düşünüldüğünün bildirilmesine dair Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
5 59 171
5 Söz Alanlar ATIF İNAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Tekel İdaresinin yabancı memleketlerde kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara katılmasına yetki verilmesi hakkında kanun münasebetiyle sözleri
6 72 179:181
6 Söz Alanlar ATIF İNAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Arazi Vergisi Kanununun 9. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
6 74 319:323
7 Söz Alanlar ATIF İNAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Nakil Vasıtaları hakkında 3827 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun münasebetiyle sözleri
6 74 336:341
8 Söz Alanlar ATIF İNAN (İZMİR) (TİCARET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un, hububat fiyatları hakkında Hükümetçe alınan son karara dair sözlü sorusu ile, Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın aynı konuda sözlü sorusu münasebetiyle sözleri
6 75 371:375 378:380