E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Sedat Pek'in sel, dolu gibi afetler yüzünden zarar gören yerler halkının Devlete, Ziraat Bankasına ve Tarım Kooperatiflerine olan Borçları hakkında sorusuna cevabı
12 76 365
2 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Üniversiteler Kanununa ek Kanun münasebetiyle sözleri
12 77 425:426
3 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk verilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
12 85 1013:1015
4 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın Zirai Kombinaların yıllık bilançolarına ve atölye demirbaş eşyalarına ve zirai Kombinalardaki yolsuzluğa dair yapılan tahkikat hakkında sorularına cevabı
13 4 44:46 51:52
5 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Edirne Milletvekili Fethi Eriçağ'ın, İpsala İlçesinde çeltik Ekimi hakkında sorusuna cevabı
13 4 55
6 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Edirne Milletvekili Fethi Erimçağ'ın, Meriç İlçesinde Hazineye ait arazi hakkında sorusuna cevabı
13 4 54
7 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Edirne Milletvekili Fethi Erimçağ'ın, yeni ceza evi için işgal edilen Numune ve Yahşifakıh çiftliklerinde çiftçilerin toprak ihtiyacı hakkında sorusuna cevabı
13 4 59
8 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Çorum Milletvekili Necdet Yücer'in, Orman Kanununun uygulanması ve orman işletmelerinin çalışmaları hakkında sorusuna cevabı
13 5 95
13 7 168:172 175:176
9 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : İsparta Milletvekili Kâzım Aydar'ın, İsparta İline bağlı Sütçüler İlçesine yapılacak telgraf hattı ile Eğridir Orman İşletmesinden bu batta lüzumu olan direklerin verilmesi sebebi hakkında sorusuna cevabı
13 5 105
10 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Erzurum Milletvekili General Vehbi Kocagüney'in, ormanlarımızın durumu ile Adana'da Zirai Donatım Kurumunun yeniden yaptırdığı altelve hakkında sorusuna cevabı
13 8 204:206 209:210
11 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, Hükümetle Zingal Şirketi arasında ihtilafa dair olan sorusuna cevabı
14 14 7
12 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Ajanı sıfatı ile hareket eden Export-Import Bankası arasında akdedilen 30 milyon dolarlık kredi anlaşmasının onanmasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
14 23 290:295 304 306 309:310
13 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in, Çanakkale'nin Kus Köyünden bir vatandaşa ait tarla hakkında sorusuna cevabı
15 37 218
14 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Erzincan Milletvekili Sahit Sağıroğlu'nun, Erzincan'da yapılması düşünülen iplik fahrıkası hakkında sorusuna cevabı
16 47 267
15 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü 1949 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
16 54 882:895 897 901:902
16 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Memleketin Ekim durumu hakkında soruya cevabı
17 58 81:84
17 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Orman İşletmeleri döner sermayesiyle yaptırılan yapılara ve teşcir işine harcanan paranın tutarı hakkında soruya cevabı
17 61 146:148 150
18 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Tokat Milletvekili Recai Güreli'nin, dağlık, ormanlık ve yaylalık bölgelerde bulunan köylülerin kalkınması için ne gibi tedbirler alındığına dair olan sorusuna cevabı
18 65 79 81
19 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'ın, Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi yayınlarından (Kavak kültürüne dair İtalya'da yapılan etüd) adlı kitapta düşünce ve firler hakkında sorusuna cevabı
18 68 234 237
20 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Yozgat Milletvekili İhsan Olgun'un, Ekim noksanlığı ve hayvan zayiatı hakkında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
18 75 602:603
21 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Tokat Milletvekili Cemal Kovalı'nın, Amerikan yardım kredisi ge getirilecek Tarım alet ve Makineleri hakkında sorusuna cevabı
19 79 23:24
22 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Mardin Milletvekili Mehmet Kamil Boran'ın, gemici mahkemelerin durumu hakkında sorusuna cevabı
19 83 286
23 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Devlet Örnek ve Üretim Çiftlikleri Kanunu münasebetiyle sözleri
20 100 159 233:237 247:248
20 101 271 276
20 103 497:499 502:503 506:509 512
24 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Konya Milletvekili Mitat Şahir Altan'ın, kuraklık dolayısıyla çiftçinin durumunu hafifletici bir tedbir düşünülüp düşünülmediği ve Konya Sulama şebekesinin ıslah ve tevsii hakkında sorusuna cevabı
20 102 311:312
25 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Afyon Karalhisar Milletvekili Kemal Özçoban'ın, bu yıl mahsul durumu Ve dağıtılan tohumlar hakkında sorusuna cevabı
20 105 629:630 632:633
26 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, kuraklık karşısında Hükümetin bir teabir alıp almadığı ve kepek ihracına dair olan sorusuna cevabı
20 105 629:630 632:633
27 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Hasan Polatkan'ın kuraklığa uğrayan mıntakalar halkına yemeklik, Tohumluk ve hayvan yemi dağıtımı ile kuraklığı tahakkuk eden İllerin bildirilmesi hakkında sorusuna cevabı
21 8 139:140 142:145
28 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca'nın, İspir ve Bayburt ilçeleri köylerinde kuraklığa uğrayan halkın durumu hakkında sorusuna cevabı
21 9 166:167
29 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Yozgat Milletvekili İhsan Olgun'un, Orta Anadolu köylüsünün kalkınması için Hükümetçe ne gibi tedbir alındığına dair olan sorusuna cevabı
21 10 202:203 205:206
30 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Cezaroğlu'nun, Kuraklık yüzünden hayvanlarını yok pahasına satmakta olan çiftçilerin durumuna dair olan sorusuna cevabı
22 12 5
31 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Bitlis Milletvekili Ziya Geboloğlu'nun, Bitlİs Orman İşletmelerinin durumu hakkında sorusuna cevabı
22 21 421:424
32 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Kars Milletvekili Dr. Eskiat Oktay'ın Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun Karstam çalışmalarına dair olan sorusuna cevahr
23 26 54:56
33 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Kayseri Milletvekili Kamil Gündeş'in, çiftçinin kalkınması, Uzun Yaylanın sulanması, Zamantı Çayı, Kayseri Şehrinin batı ve batr Güneyinde bataklıkların kurutulması hakkında ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
24 39 100:101 104
34 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Tarım Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 55 1157:1167 1173:1174
35 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, yazlık eki için çiftçiye Tohumluk ve hayvan yemi verilip yer ilmiveceğine dair olan sorusuna cevabı
25 62 267:269
36 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Milletvekili Suphi Bedir Uluç'un Hatay bölgesinde soğuklardan donan narenciye, malta eriği ve Zeytin ağaçlarının yeniden yetiştirilmesi için ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
25 62 264
37 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Kars Milletvekili Tezer Taşkıran'ın, İran'da çıkan sığır vebası salgınının memleketimiz hayvanlarına sirayet etmemesi için ne gibi tedbirler alındığına dair olan sorusuna cevabı
25 62 265:267
38 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün, Körfez mıntakasında Zeytincilik enstitüsü tesisi, Edremit'te Tapulu ve Tapusuz Zeytinliklerin köylüye dağıtılması ve Zeytincilik kanunu tasarısının ne vakit Meclise getirileceği hakkında sorusuna cevabı
25 63 315 317
39 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Çiftçiyi Topraklandırma hakkında 4753 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ve geçici maddeler eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
25 64 368:375 377 382:383 391:392 398:399
25 65 424 426:427
25 67 556:559
25 70 709 715:716 722:723
40 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Toprak ve İskan işleri Genel Müdürlüklerinin birleştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
25 66 505:506
41 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Gümrük Tarifesi Kanununu değiştiren 2255 sayılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
25 67 530
42 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever`in, yurdun dağlık ve ormanlık bölgelerinde gezen domuzlardan çiftçiyi korumak için ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
25 68 587
43 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, Manavgat İlçesinin Ulan ovasının sulama işi ile Serik İlçesinin Çiftçi alanının sulama etüdü ve Karagölün kurutulması için ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
25 71 787
44 Söz Alanlar ALİ CAVİT ORAL (SEYHAN (ADANA)) (TARIM BAKANI) : Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
25 72 963:965 969