E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : Hükümetin programı münasebetiyle sözleri
1 3 59:60
2 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : Ankara Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
1 8 124:126 133:134
3 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : Aydın Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
1 8 202:206
4 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : Trabzon Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
1 8 114
5 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : Matbuat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun mü:sebetiyle sözleri
1 14 291:296 307:309
1 15 331
1 16 377 382:384 391 393:397 399 401
6 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : İstanbul Milletvekilliğine seçilen Zeki Rıza Sporel'in seçim tutanağı hakkında sözleri
3 13 45
7 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : Muğla Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında sözleri
3 14 87 89
8 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : 1947 Bütçesinin tümü münasebetiyle sözleri
3 18 235:243
3 27 836:843
9 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : Altı ilde ilan edilmiş olan Sıkıyönetimin altı ay daha uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle sözleri
5 65 233 237
10 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : Hasan Saka'nın kurduğu Hükümetin programı münasebetiyle sözleri
6 85 676:681 705 718:719 721 731
11 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : Ticaret Eski Bakanı Atıf İnan hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun önergesi münasebetiyle sözleri
7 10 152 154:157 177:178 185
12 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun, Yabancı memleketlere gönderilmiş olan heyetlerin Memuriyet, vazife ve Salahiyet leriyle bunlara verilen masraf ve yolluklar hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu Münasebetiyle sözleri
7 11 204
13 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
8 18 45:46 48
14 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : 1948 yılı bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
8 23 291:301 349 352 355
15 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : Milletvekilleri seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan Kanun Münasebetiyle sözleri
12 80 597:602 615
12 81 635:637 639:640 648 652:653 704
16 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının, seker fiyatına yapılan zam dolayısı ile Başbakan hakkında Gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle sözleri
13 6 115
17 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın, şekere yapılan zam dolayısı ile hakanlar kurulu hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair o'an önergesi münasebetiyle sözleri
14 23 271 275:278
18 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : Kazanç Vergisi Kanununa ek kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
15 31 104
19 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : 33 vatandaşın İran hududunda kanun hilafı öldürüldükleri iddiası münasebetiyle Meclis soruşturması açılmasına dair önerge hakkında sözleri
15 34 153
20 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : Başbakan Şemsettin Günaltay'ın, kurduğu Hükümetin programı münasebetiyle sözleri
15 36 165:169
21 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : 1949 yılı bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
16 48 298:306
16 54 980:985
22 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : 1950 yılı bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
24 45 498:506
23 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (KÜTAHYA) : Milletvekilleri seçimi Kanunu münasebetiyle sözleri
24 48 706