E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULKADİR CAVİT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Cezaroğlu'nun, Trakya yapağılarının ihraç edilmesi sebebi ile bunlara Anadolu yapağılarına nazaran nispi kıymet tesbiti hakkında sorusuna cevabı
12 66 14:16