E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ABDÜLKADİR CAVİT EKİN (DİYARBAKIR) (EKONOMİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Cezaroğlu'nun, ihracına müsaade edilmeyen Trakya yapağılarının ihraç edilmeme sebebi ile bunlara Anadolu yapağılarına nazaran nispi kıymet tespiti hakkında sorusuna Ticaret Bakanı Mahmut Nedim Gündüzalp ve Ekonomi Bakanı Cavit Ekin'in sözlü cevabı (6/155)
12 66 14