E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar YUSUF ZİYA ERZİN (DEVLET DENİZYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ) : Afyon Milletvekili Kemal Özçoban'la 3 arkadaşının ve Zonguldak Milletvekili Ali Rıza İncealedaroğlu'nun, gemi satınalmak için Amerika'ya gönderilen heyetler hakkında Meclis soruşturulması yapılmasına dair önergeleri münasebetiyle sözleri
11 50 110
2 Söz Alanlar SAİT NACİ ERGİN (HAZİNE GENEL MÜDÜRÜ) : 1949 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
16 49 400
3 Söz Alanlar İHSAN BERENT (MADEN TETKİK VE ARAMA ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRÜ) : Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
16 53 786
4 Söz Alanlar S. ORAN (SAYIŞTAY BAŞKANI) : 1942 sayılı Kesinheskiahma ait kanun münasebetiyle sözleri
17 60 122:123
5 Söz Alanlar ALİ ALAYBEK (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Gelir Vergisi Kanunu Münasebetiyle sözleri
18 66 164 165
6 Söz Alanlar HADİ HÜSMAN (MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu münasebetiyle sözleri
19 91 694 757 759:760 793 797 809 817 821 888 903
7 Söz Alanlar S. ORAN (SAYIŞTAY BAŞKANI) : 1943 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
21 5 85
8 Söz Alanlar S. ORAN (SAYIŞTAY BAŞKANI) : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1943 Bütçe sayılı Kesinhesap kanunu münasebetiyle sözleri
21 9 174