E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) : Başkanlık Divanına seçilmelerinden dolayı kendisi ve arkadaşları namına sözleri
1 1 3
2 Hükümet Programının Okunması ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Hükümetin programı münasebetiyle sözleri
1 3 59
3 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) : İstanbul Milletvekiliğine seçilen Abdurrahman Münip Berkan'ın seçim tutanağı hakkında sözleri
3 13 70
4 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) : 1947 yılı bütçesinin tümü münasebetiyle sözleri
3 18 260
5 Önergeler ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) : Gelir, Kurumlar, İşletme ve Gezginci İşler Vergileriyle Vergi Usul Kanunu tasarılarını görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyonun Temmuz başına kadar çalışmalarına devam etmesi hakkında (4/37)
6 75 453
6 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) : Van'da yaptırılan askeri hastane ve uçak alanı ile satınalınan kavurma işinde yolsuzluklardan Refik Saydam, Şükrü Saracoğlu, Recep Peker ve Birinci Hasan Saka kabinelerinde yer almış olan Milli Savunma Bakanları hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair olan önerge münasebetiyle sözleri
12 75 358
7 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) : Milletvekilleri seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
12 81 655
8 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) : İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 15 arkadaşının, şeker fiyatına yapılan zam dolayısı ile Başbakan hakkında Gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle sözleri
13 6 127:128
9 Hükümet Programının Okunması ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 18 nci Hükümetin (Günaltay Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
15 36 162:202
10 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 18 nci Hükümetin (Günaltay Hükümeti) güvenoyu alması münasebetiyle
15 36 203:206
11 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Kimsesiz, terkedilmiş çocukların korunması hakkında Kanun tasarısının geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi Münasehetiyle sözleri
16 42 45
12 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : 1949 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
16 49 409:410
13 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1949 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
16 50 451:452
14 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Milli Savunma Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
16 51 529:531
15 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Sütlüce'de Nuri Killigil Fabrikasına fülminat ve kapsül imali için Müsaade verilip verilmediği hakkında soru münasebetiyle sözleri
17 59 105:106
16 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu münasebetiyle sözleri
19 92 787:788
17 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Milli Savunma Bakanlığı Kuruluş ve Görevlerine dair Kanun münasebetiyle sözleri
19 95 1021:1022
19 96 1077
18 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, hayat pahalılığı ve geçicim zorluğu hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
19 96 1055
19 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Yüksek Askeri Şûranın Teşkilat ve görevleri hakkında 636 sayılı Kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
19 96 1080
20 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
20 104 575 596:598
20 105 643
21 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına ara verilmesi münasebetiyle sözleri
20 106 745:748
22 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarıdan kurulan Karma Komisyon raporu münasebetiyle sözleri
21 11 250:251
23 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Emekli Kanununun 39. maddesinin (B) fıkrasının uygulanma şekli hakkında sorusuna cevabı
22 18 264:265
24 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : 1949 Bütçe Kanununa bağlı bazı cetvellerde değişiklik yapılması ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
22 23 539 547
25 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 46 556:557
26 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Milli Savunma Bakanlığı 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 47 627
27 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Milletvekilleri seçimi Kanunu münasebetiyle sözleri
24 48 710:713
28 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : 1950 yılı bütçesinin kabulü münasebetiyle sözleri
24 56 1301
29 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Afyon Karahisar Milletvekili General Sadık Aldoğan'ın, Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Karma Komisyon raporları münasebetiyle sözleri
25 72 1019
30 Söz Alanlar ŞEMSETTİN GÜNALTAY (MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY) (SİVAS) (BAŞBAKAN) : Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçu ve Konya Milletvekili Tevfik Fikret Sılay'ın, Büyük Millet Meclisinin 8. Dönem çalışmalarına son verilerek yeni Meclisin 22 Mayıs 1950'de olağanüstü toplanmasına dair önergenin kabulü münasebetiyle sözleri
25 72 1047:1048