E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Matbuat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
1 16 386
2 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'ın, İl Genel Meclisleri Seçimi Münasebetiyle idare Amir ve Memurlariyle Jandarma tarafından yurttaşlara yapıldığı ileri sürülen cebir ve tazyik hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi dolayısı ile sözleri
2 3 43:48 50:51
3 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun, halktan usulsüz olarak alınan paralarla köylülere verilecek odun ve kereste ve Dinar Belediye since kasaba halkına dağıtılması gerekli petrol hakkında sözlü sorusu Münasebetiyle sözleri
2 6 93:95
2 7 109:116
4 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Emniyet Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
3 20 344:345
5 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanlığı 1947 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
3 20 333:342
6 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : 3656 Sayılı Kanunla tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığına ait cetvelde değişiklik yapılmasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
3 27 826 830:831
7 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Giresun Milletvekili Ahmed Ulus'un, Komünist tahriklerinden dolayı Sıkıyönetim Komutanlığınca yapılan soruşturma hakkındaki sözlü sorusuna cevabı
4 37 66:76
8 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'in Uşak Belediye seçimleri ve Kütahya Milletvekili Hakkı Gedik ve üç arkadaşının Uşak Belediye seçimleriyle Gediz Belediye seçimi hakkında soruları münasebetiyle sözleri
4 43 123:131
9 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun Bolvadin Belediye Başkanının yolsuz hareketleri hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
4 46 240:241
10 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Olan 4541 Sayılı Kanunun bazı maddelerinin deliştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmek hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
5 57 100:101 118:119 145:146
11 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Son günlerde bıçakla işlenmekte olan cinayet ve yaralamalardan dolayı Hükümetçe ne düşünüldüğünün bildirilmesine dair Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
5 64 217:219
12 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Jandarma Kanununun 12 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici madde eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
6 68 18:19 21:22
13 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanlığı Merkez Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
6 69 66:67
14 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Yeniden 15 ilçe kurulması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
6 69 79:80
15 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İskan Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına ve değiştirilmesine dair kanun tasarısının Geçici bir Komisyonda görüşülmesi hakkında sözleri
6 71 113
16 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar'ın Şehirleri güzelleştirmek ve başka Binalar yapmak maksadiyle birçok Binanın yıkılmasının ev Buhranı geçicinceye kadar durdurulması için ne düşünüldüğünün bildirilmesi hakkında sözlü sorusu cevabı
6 72 165:167
17 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
6 73 244
6 74 317:319
18 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Belediye Kanununun 110 ncu maddesine iki fıkra eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
6 75 437:439
19 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (GÜMÜŞHANE) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı madde ve fıkralar eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
6 75 417:418