E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları ve Limanları Devlet Denizyoları ve Limanları İşletme Genel Müdürlükleri ile Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü ve Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
3 25 653 657:662
2 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Samsun Milletvekili Cemil Bilsel'in Hava seferlerinin düzenlenmesi hususunda Hükümetçe ne düşünüldüğünün bildirilmesi hakkında sözlü sorusuna cevabı
6 67 4:5
3 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Samsun Milletvekili Yakup Kalgay'ın, günün genişlemiş olan ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni hükümleri kapsayan Deviet Demiryollarına ait kanun tasarılarının ne zaman Meclise gönderileceği hakkında sözlü sorusuna cevabı
6 73 215
4 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Konya Milletvekili Mitat Şakir Altan'ın, Haydarpaşa-Konya arasında işliven yolcu trenleri hakkında Ulaştırma Bakanlığından sözlü sorusuna cevabı
7 11 215:216
5 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında:id Kanun münasebetiyle sözleri
8 22 231:232
6 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
8 27 821:823
7 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
8 27 832:835
8 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
8 27 842:846
9 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
8 27 850:851
10 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığının 1948 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
8 27 795:796
11 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Cihad Baban'ın Dev'et tarafından satınalınan Şirketi Hayriyenin Emeklileri hakkında sözlü sorusuna cevabı
9 29 11
12 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 4892 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
9 36 124:125
13 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bakata'nın, gemi satınalmak için Amerika'ya gönderilen heyetler hakkında sorusuna cevabı
11 49 69:72
14 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nın Amerika'ya gemi satınalmak için gönderilen heyetler hakkındaki soru önergesine (6/106) Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak'ın sözlü cevabı.
11 49 69:75
15 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özçoban'la üç arkadaşının ve Zonguldak Milletvekili Ali Rıza İncealemdaroğlu'nun, gemi satınalmak için Amerika'ya gönderilen heyetler hakkında:Meclis soruşturması yapılmasına dair önergeleri münasebetiyle sözleri
11 50 86:96 99 115:116
16 Söz Alanlar ŞÜKRÜ KOÇAK (ERZURUM) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Deniz ve kıyılarında görülecek başıhoş, mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yokedilmeleri hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
11 58 320:321