E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Söz Alanlar SADİ KONUK (DR.) (BURSA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sıtma ile Olağanüstü mücadele Kanunu münasebetiyle sözleri
15 27 139
15 31 160:162
2 Söz Alanlar SADİ KONUK (DR.) (BURSA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Konya Milletvekili Dr. Osman Şevki Uludağ'ın, Çivril'de bir anadan doğan dört çocuğun kayrılması hakkındaki sorusuna cevabı
16 37 2:3
3 Söz Alanlar SADİ KONUK (DR.) (BURSA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, çocuk ölümlerinin yüzde yetmişinden daha fazlasına sebep olan toksik çocuk hastalığına karşı alınacak tedbir hakkındaki sorusuna cevabı
16 42 67:68
4 Söz Alanlar SADİ KONUK (DR.) (BURSA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1945 yılı yedi aylık Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi hakkında sözleri
17 64 431:436
5 Söz Alanlar SADİ KONUK (DR.) (BURSA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : 1946 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
20 19 479:480
6 Söz Alanlar SADİ KONUK (DR.) (BURSA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna bağlı bazı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
22 35 97 99:100
7 Söz Alanlar SADİ KONUK (DR.) (BURSA) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sıtma Savaşı Kanunu münasebetiyle sözleri
22 37 154 156:161 164:165 167