E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (KONYA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
18 74 281:283
18 75 298 310
18 76 337:338
2 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (KONYA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
18 77 356 358:359
21 27 92 95
21 29 121
3 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (KONYA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu münasebetiyle sözleri
19 84 62 67
4 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (KONYA) (ÇALIŞMA BAKANI) : Bakanlığına ait bazı tasarıların geçici bir Komisyonda müzakere edilmesine dair sözleri
20 7 46:47
5 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (KONYA) (ÇALIŞMA BAKANI) : 1946 yılı Çalışma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
20 20 554:556
6 Söz Alanlar SADİ IRMAK (MAHMUT SADİ IRMAK) (KONYA) (ÇALIŞMA BAKANI) : İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
21 23 25:27 35:38 45:46
21 24 53