E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Söz Alanlar RAİF KARADENİZ (TRABZON) (TİCARET BAKANI) : 1946 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
20 20 545:548
2 Söz Alanlar RAİF KARADENİZ (TRABZON) (TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hikmet Bayur'un Ege'nin çekirdeksiz üzümünün Borsa'da satış fiyatlarında görülen düşüklüğün bildirilmesine dair önergesi münasebetiyle sözleri
22 33 40:45