E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Söz Alanlar NURULLAH ESAT SÜMER (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : Hesap uzmanları kurulu kurulmasına dair kanun münasebetiyle sözleri
15 33 188
2 Söz Alanlar NURULLAH ESAT SÜMER (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : Türkiye-Amerika Ticaret Anlaş masına dair kanun münasebetiyle sözleri
16 44 77:78
3 Söz Alanlar NURULLAH ESAT SÜMER (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
17 58 196:204
4 Söz Alanlar NURULLAH ESAT SÜMER (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : Çiftçiyi Topraklandırma kanunu münasebetiyle sözleri
18 69 147:148
5 Söz Alanlar NURULLAH ESAT SÜMER (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : Bazı vergilere müteallik iki lâyihanın ivedilikle görüşülmesine dair sözleri
18 70 166
6 Söz Alanlar NURULLAH ESAT SÜMER (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu kanunu münasebetiyle sözleri
19 83 51
7 Söz Alanlar NURULLAH ESAT SÜMER (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : 1946 bütçesinin tümü hakkında sözleri
20 12 80:88
8 Söz Alanlar NURULLAH ESAT SÜMER (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : 1946 yılı Maliye Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
20 16 278:282
9 Söz Alanlar NURULLAH ESAT SÜMER (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan kanunda değişiklik yapılmasına ve aylıklardan % 5 emeklilik kesilmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
20 16 266:267
10 Söz Alanlar NURULLAH ESAT SÜMER (ANTALYA) (MALİYE BAKANI) : Türkiye Emlâk Kredi Bankası hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
24 65 316:317 322:323 330:331