E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET CELALETTİN SİREN (BOLU) (TİCARET BAKANI) : Ticaret Bakanlığı 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 63 367:373
2 Söz Alanlar MEHMET CELALETTİN SİREN (BOLU) (TİCARET BAKANI) : Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ek maddelerinin çıkarılmasına dair kanun münasebetiyle sözleri
13 88 68:69
3 Söz Alanlar MEHMET CELALETTİN SİREN (BOLU) (TİCARET BAKANI) : Yozgad Milletvekili Sırrı İçöz'ün tiftiğin memleket içinde sarf ve istihlâkinin temini ve tiftik dokuma sanayiinin kurulması yolunda ne gibi tedbirler alındığı hakkındaki sorusuna cevabı
16 40 19:20
4 Söz Alanlar MEHMET CELALETTİN SİREN (BOLU) (TİCARET BAKANI) : 1945 yılı yedi aylık Ticaret Bakanlığı Bütçesi hakkında sözleri
17 65 475:485 498:500