E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Bakanlar Kurulu MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun, haricî ve dahilî politika hakkında beyanatı
1 3 22:33
2 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 14 üncü Hükümetin (II. Saraçoğlu Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 3 30:33
3 Hükümet Programının Okunması MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 14 üncü Hükümetin (II. Saraçoğlu Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
1 3 22:29
4 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Toprak mahsulleri vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
3 33 15:17 19:20
5 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
4 49 127
6 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 59 185:186
7 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : 1944 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun kabulünden sonraki sözleri
10 64 418:419
8 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 65 434:435
9 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Subay ve askerî memurların maaşlarına dair 3661 sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun münasebetiyle sözleri
11 75 120
10 Bakanlar Kurulu MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Başbakan ve Hariciye Vekil Vekili Şürkü Saracoğlu'nun, Alman Hükümetiyle iktisadi ve siyasi münasebetlerimizin kesilmesine dair beyanatı
13 0 3:15
11 Teklifler MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) : İzmir Milletvekili Şükrü Saraçoğlu ve 222 Arkadaşının Anayasa teklifi. Teşkilat-ı Esasiye Encümenine (2/56)
15 19 2
15 21 24
15 22 41:59
12 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Toprak Kanunu tasarısının geçici bir komisyonda görüşülmesine dair sözleri
15 26 122:123
13 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Dışişleri Bakanı Hasan Saka'nın Almanya ile Japonya'ya harb ilânına ve 1 Ocak 1942 tarihli Milletler Beyannamesine Türkiye'nin de katılmasına dair demeci münasebetiyle sözleri
15 0 131
14 Bakanlar Kurulu MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun, Avrupa zaferinin kazanılması münasebetiyle demeci
17 53 44:46
15 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
17 58 233
16 Bakanlar Kurulu MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Bütçe için verilen oylardan başka olarak Bakanlar Kuruluna güven oyu verilmesine dair sözleri
17 65 506:509 513:516
17 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu münasebetiyle sözleri
18 68 104:108
18 69 139
18 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : 1946 yılı bütçesinin tümü hakkındaki sözleri
20 13 153:161
19 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : 1946 yılı Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle sözleri
20 14 196
20 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Tunceli'nin idaresi hakkındaki kanun hükmünün bir yıl daha uzatılmasına dair kanun münasebetiyle sözleri
20 18 352
21 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : 1946 yılı bütçesinin Meclisce kabulü üzerine sözleri
20 20 561:562
22 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞBAKAN) : Birleşmiş Milletler Yardım ve Kalkındırma İdaresine İştirak edilmesi ve yardımda bulunulması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
23 48 23