E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Söz Alanlar MÜMTAZ ÖKMEN (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Dr. Neşet Naci Arzan'ın öldürülmesi dolayısiyle yapılan kovuşturmada Ankara Cumhuriyet Savcısının tarafsızlığı hakkında ne düşünüldüğüne dair olan önerge münasebetiyle sözleri
23 53 161:164
2 Söz Alanlar MÜMTAZ ÖKMEN (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Matbuat Kanununun 50. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
24 64 284:285
3 Söz Alanlar MÜMTAZ ÖKMEN (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Af kanunu münasebetiyle sözleri
24 65 332