E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Beyanat Ve Nutuklar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı Hasan Saka'nın, Japonya ile siyasi ve iktisadi münasebetlerimizin kesilmesine dair demeci
15 19 8:9 11
2 Beyanat Ve Nutuklar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı Hasan Saka'nın, Almanya ile Japonya'ya harp ilânına ve 1 Ocak 1942 tarihli Birleşmiş Milletler Beyannamesine Türkiye'nin katılmasına dair demeci
15 0 126:127
3 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : San-Fransisko'da 26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış ve imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün onanması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
19 90 156:158 176
4 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : 1946 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
20 15 259:260