E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
2 20 37:38
2 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı 1943 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
2 28 246:255 258
3 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Basın ve yayın Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
4 49 120 126:127
4 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara'da bir Fen Fakültesi kurulması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
5 56 35:37
5 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Üniversitesi binalarının yaptırılması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
5 56 41
6 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Orta Öğretim Okullarında yardımcı öğretmen çalıştırılması hakkındaki kanun müddetinin uzatılmasına dair kanun münasebetiyle sözleri
6 13 69:72
7 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 52 10:14 16:17
8 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 61 288:295
9 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Teknik Üniversitesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
12 81 22:25
10 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Devlet Öğretim Kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğretmen, mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
12 85 98
11 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1945 yılı yedi aylık Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi hakkında sözleri
17 60 306319
12 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
17 66 521:523
13 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara'da Tıp Fakültesi açılması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
18 76 318:322
14 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1946 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle sözleri
20 17 334:343 345:347
15 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1946 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle sözleri
20 21 653
16 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Doktor Fuad Umay'ın musikide olağanüstü bir kabiliyet gösteren İdil Biret adında beş yaşındaki kızın istikbali hakkında ne düşünüldüğünün bildirilmesine dair sözlü sorusuna cevabı
21 29 119
17 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kazanç Vergisi Kanununun 3. maddesinin 11. fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
22 36 142:143
18 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Belediye seçiminde yapıldığı ile ri sürülen yolsuzluklar hakkındaki sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
23 57 243 245
19 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair olan kanun münasebetiyle sözleri
24 58 10:12
20 Söz Alanlar HASAN ALİ YÜCEL (İZMİR) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Üniversiteler Kanunu münasebetiyle sözleri
24 62 155:159 166 172:173 175 178:179 181
24 63 190:192 201 203 218:219
24 64 239:240