E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanlığı 1943 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
2 27 195
2 Beyanat Ve Nutuklar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanı Hilmi Uran'ın, Adapazarı ve havalisinde vukua gelen yersarsıntısı hakkında beyanatı
3 38 96:97
3 40 116:117
3 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı Kanunlara bağlı cetvellerin İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun münasebetiyle sözleri
3 38 102:103
4 Beyanat Ve Nutuklar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanı Hilmi Uran'ın, bazı vilâyetlerde vukua gelen yer depremi hakkında beyanatı
6 7 24:25
5 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Pazarcık kazasının Maraş vilâyetine bağlanması hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
7 23 114:116
6 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
9 37 13 16
7 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanlığı 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 59 199:200 210:211
8 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 1624 ve 4445 sayılı Kanunlarla İçişleri Bakanlığı merkez kadrosuna mütedair 4446 sayılı Kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri
12 81 18:19
9 Beyanat Ve Nutuklar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanı Hilmi Uran'ın, Adana ve dolaylarında son günlerde vukua gelen deprem hakkında demeci
15 34 196
10 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Adana ve dolaylarında vukua gelen deprem hakkındaki demeci
15 34 196
11 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak kaydına dair kanun münasebetiyle sözleri
16 46 91
12 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : 1945 yılı yedi aylık İçişleri Bakanlığı bütçesi hakkında sözleri
17 60 288:290
13 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İller Bankası Kanunu hakkında sözleri
18 71 204:207
14 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Yeniden dokuz ilce kurulmasına dair kanun münasebetiyle sözleri
18 78 397 404
15 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : 1946 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesi münaseebtiyle sözleri
20 15 250:252
16 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Çırağan Sarayının İstanbul Belediyesine devir ve temliki hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
22 37 153
17 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Belediye Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
22 45 215:216 231:232
18 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Belediye seçiminde yapıldığı ileri sürülen yolsuzluklar hakkındaki sözlü soru önergesi münasebetiyle sözleri
23 57 240:243
19 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : Milletvekilleri Seçimi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
23 57 246 266:268 271 273 277 279 281
24 59 43 45
20 Beyanat Ve Nutuklar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanı Hilmi Uran'ın Muş ve dolaylarında son günlerde vukua gelen deprem hakkında demeci
24 58 3:4
21 Söz Alanlar HİLMİ BEY (HİLMİ URAN) (SEYHAN (ADANA)) (İÇİŞLERİ BAKANI) : İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
24 60 74