E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : İbrahimoğlu Halil İbrahim hakkındaki Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
2 24 96 100:101
2 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : Adalet Bakanlığı 1943 yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
2 27 225:229
3 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle sözleri
2 27 231:232
4 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : Hâkimler kanununun muvakkat maddesindeki (3) numaralı bendde yazılı müddetin üç yıl daha uzatılması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
3 36 83:84
5 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : Bigadiç Kazasının teşkilâtına dair Kanun münasebetiyle sözleri
3 38 97
6 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
8 25 7 19:20
7 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : Turgutlu'nun Ahmetli nahiyesinin Kara köyünden Sarı Ahmedoğlu Mehmel İsa Ölmezin ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
9 49 254
8 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : Adalet Bakanlığı 1944 malî yuh bütçesi münasebetiyle sözleri
10 60 253:255 257:260
9 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : Millî Korunma Kanununda tadilât yapılması hakkındaki lâyihanın muvakkat bir encümende müzakere olunmasına dair sözleri
11 73 72
10 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : Adlî Sicil Kanunu münasebetiyle sözleri
13 89 96
13 91 118
11 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : 1945 yılı yedi aylık Adalet Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
17 59 272:277
12 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : 1945 yılı yedi aylık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle sözleri
17 59 278
13 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : Hâkimler kanunu ile bu kanunun bir kısım maddelerini değiştiren 3501, 3693 v 3885 sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun hakkında sözleri
19 84 96:99
14 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : 1946 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
20 14 214
20 15 216:226 229:230
15 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : 1946 yılı Tapu ve Kadastro bütçesi münasebetiyle sözleri
20 15 231:232
16 Söz Alanlar ALİ RIZA TÜREL (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : Avukatlık Kanununun 3 ve 4. maddeleriyle 18. maddesinin yorumlanması hakkındaki rapor münasebetiyle sözleri
22 35 91:93