E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri
2 22 57:61
2 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1943 malî yılı Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
2 23 84:85
3 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Posta, telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri ve memurları kanunu münasebetiyle sözleri
4 44 29
4 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 ve 3822 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması ve bu kanunlara bazı hükümler ilâvesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
4 49 120
5 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Bazı vilâyetlerde vukua gelen yer sarsıntısı münasebetiyle sözleri
6 7 27
6 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün kaldırılması ve vazifesinin Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
7 19 46:48 51:52
7 Beyanat Ve Nutuklar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanı General Ali Fuad Cebesoy'un, Marmara'da kazaya uğrayan Trak vapuru hakkında beyanatı
7 21 72:73
8 Beyanat Ve Nutuklar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanı General Ali Fuad Cebesoy'un, Eğe sahillerinde meçhul bir denizaltı tarafından batırılan Krom şilebi hakkında beyanatı
8 36 98:99
9 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihasının takdimen müzakeresine dair sözleri
9 48 218
10 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri
10 57 94:95
11 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 63 350:356
12 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 65 451:452
13 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Denizyolları ve Limanları Genel Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 65 438:439 442
14 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Romanya'dan 70 vagon, 3270 varil alınması ve bedellerinin kısmen muayyen mallar ve kısmen de ley olarak ödenmesi hususunda Türkiye ile Romanya arasında yapılan Anlaşmanın tasdikına dair kanun münasebetiyle sözleri
12 79 5
15 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair olan kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 3173 sayılı kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri
12 85 81
16 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Şirketi Hayriye'nin satınalınması hakkındaki mukavelenin tasdikına dair kanun lâyihasının geçici bir komisyonda görüşülmesine dair sözleri
14 3 19
17 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Bazı liman ve iskelelerin Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne devrine merkez Genel Müdürlükçe işletilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
15 23 65
18 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Şirketi Hayriye'nin satınalınması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
15 24 99:103
19 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1945 yılı yedi aylık Ulaştırma Bakanlığı bütçesi hakkında sözleri
17 64 457:459
20 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1945 malî yılı yedi aylık Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
17 66 528:529
21 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Denizyolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu münasebetiyle sözleri
17 66 531:533
22 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri
17 66 536:537
23 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık bütçe kanunu hakkında sözleri
17 66 552:553
24 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Vaşington'da imza edilmiş olan Milletlerarası Havacılık konvansiyonu hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
18 69 114:115
25 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı görevleri ve kuruluşu hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
18 78 407:408
26 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Van gölü işletmesi hakkındaki 3025 sayılı kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri
18 78 418
27 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1946 yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
20 20 536:537
28 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1946 yılı Devlet Demiryolları ve Limanları bütçesi münasebetiyle sözleri
20 21 575:580 582:583
29 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1946 yılı Devlet Denizyolları ve Limanları bütçesi münasebetiyle sözleri
20 21 588:590
30 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 1946 yılı Devlet Havayolları bütçesi münasebetiyle sözleri
20 21 603:605
31 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
21 28 112:113
32 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmeden girişilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
22 34 73
33 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
23 51 89:92
34 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4515 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair olan kanun münasebetiyle sözleri
23 53 168:169
35 Söz Alanlar ALİ FUAT CEBESOY (KONYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Denizde can ve mal korunması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
24 58 16:17