E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söz Alanlar TEVFİK FİKRET SILAY (KONYA) (ADLİYE VEKİLİ) : 1939 senesi Adliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
2 16 240:241