E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Örfi idare kanunu münasebetiyle sözleri
11 47 23
11 51 120
2 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Denizde zabt ve musadere kanunu münasebetiyle sözleri
13 72 32
3 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Askerî muhakeme usulü kanununun 53. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
14 6 36
4 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Yerli malından elbise giyilmesine dair kanunun birinci maddesine müzeyyel kanun münasebetiyle sözleri
15 20 136 138:139
5 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : 1941 mali yılı Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
18 59 270:271 275
6 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Akdeniz'de batan Refah vapuru hakkında beyanatı
20 73 31:32
7 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Askerlik kanununun dördüncü maddesinin tadili hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
20 77 117:118
8 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiye'ye iltica edenler hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
20 77 120