E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞVEKİL VEKİLİ VE HARİCİYE VEKİLİ) : Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
22 18 112:113