E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (HARİCİYE VEKİLİ) : Hududlarımızın bir kısmında hudud muamelâtının vergi, resim ve mükellefiyetleri alâkadar eden lâyihanın müzakeresi için muhtelit bir encümen teşkili hakkındaki sözleri
3 22 3
2 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (HARİCİYE VEKİLİ) : Hatay hakkındaki mukavelenin tasdik ve tasvibine ait kanun lâyihasının muvakkat bir encümende tetkiki hakkındaki sözleri
3 31 349
3 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (HARİCİYE VEKİLİ) : Türkiye ile Fransa arasında Suriye arazisi hakkında münakid mukavelenin tasdikına dair kanun münasebetiyle sözleri
3 33 430:432
4 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (HARİCİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti ve İngiltere Krallığı arasında imzalanan üç taraflı yardım mukavelesinin tasdikı hakkındaki kanun lâyihasının muhtelit bir Encümende tetkik edilmesine dair sözleri
6 2 10
5 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (HARİCİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti ve İngiltere Krallığı arasında imzalanan üç taraflı yardım mukavelesinin tasdikı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
6 3 17:19
6 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (HARİCİYE VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich'i arasında 18 Haziran 1941 tarihinde imza edilen muahedenin tasdikına dair kanun münasebetiyle sözleri
19 69 164:166
7 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞVEKİL VEKİLİ VE HARİCİYE VEKİLİ) : Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
22 18 112:113
8 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Meclisten itimat reyi alması münasebetiyle sözleri
27 77 31
9 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Teşkil ettiği İcra Vekilleri Heyetinin siyaseti hakkında beyanatı
27 77 21:25
10 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (BAŞVEKİL) : Memleketin iktisadi işleri ve alınacak tedbirler hakkında beyanatı
28 3 14:22 25