E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : Türk ceza kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun münasebetiyle sözleri
18 55 131:132 139
2 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : 1941 malî yılı Adliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
18 57 208:209
3 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : Çiftiçi mallarının korunması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
19 69 179:180
4 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkındaki kanunun tadiline dair kanun münasebetiyle sözleri
19 71 220:221
5 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : Ahmedoğlu Sait Yener'in ölüm cezasına çarptırılmasına dair mazbata münasebetiyle sözleri
20 78 156:157 165:166
6 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : Noter kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun münasebetiyle sözleri
23 22 8
23 23 33:36
23 24 43:44 48:51 59:60
7 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : Hâkimler kanununun 120. maddesinin tadili hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
23 25 68
8 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : Nahiye kanunu münasebetiyle sözleri
25 54 59:60 65
25 55 75
25 56 104:105
25 58 157
9 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
25 58 144
10 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : Fevkalâde hallerde haksız olarak mal iktisap edenler hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
25 59 179
11 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : Adliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
25 63 303
12 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle sözleri
25 63 304:305
13 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : İhsan Kefeli ve Ali Ragıp Rutkay'ın mahkûm oldukları cezanın affına dair kanun münasebetiyle sözleri
27 81 88
14 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : Avukatlık kanununun muvakkat dördüncü maddesinin (A) fıkrasının tefsirine lüzum olmadığına dair mazbata münasebetiyle sözleri
29 17 102
15 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : Nahiye teşkili ve idaresi hakkında ve nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usullerine dair kanun münasebetiyle sözleri
30 24 60:61 63 65
16 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : Avukatlık kanununun bazı maddelerinin tadili hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
30 27 180
17 Söz Alanlar HASAN MENEMENCİOĞLU (MARDİN) (ADLİYE VEKİLİ) : Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
30 27 164:169