E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söz Alanlar GENERAL NACİ TINAZ (BURSA) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Millî Müdafaa Mükellefiyeti kanunu münasebetiyle sözleri
3 23 57 59 61
2 Söz Alanlar GENERAL NACİ TINAZ (BURSA) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
8 27 122:123