E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Askerî tayınat ve yem kanununun 4. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
23 34 243
2 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Askerî ceza kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri
24 40 47:48
3 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
25 64 363
4 Söz Alanlar GENERAL ALİ RIZA ARTUNKAL (MANİSA) (MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ) : Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa Vekilliğince yurda sokulacak maddelerin vergi muaflıkları hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
29 19 154