E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söz Alanlar FAHRİ KİPER (VAKIFLAR UMUM MÜDÜRÜ) : 1939 senesi Vakıflar Umum Müdürlüğü Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri
2 8 18:19
2 Söz Alanlar FAHRİ KİPER (VAKIFLAR UMUM MÜDÜRÜ) : Âbidelerin esaslı tamiri için Vakıf paralar idaresinden istikraz hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
2 13 96
3 Söz Alanlar SEYFİ ORAN (DİVANI MUHASEBAT REİSİ) : Resmî daireler nakil vasıtaları hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
2 14 165
4 Söz Alanlar TEVFİK GÖKMEN (DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ) : 1939 senesi Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle sözleri
2 15 187
5 Söz Alanlar SEYFİ ORAN (DİVANI MUHASEBAT REİSİ) : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1935 yılı hesabı katîsi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
7 8 3:5
6 Söz Alanlar SEYFİ ORAN (DİVANI MUHASEBAT REİSİ) : Eylül:ikinciteşrin 1939 malî yılına ait Divanı muhasebat raporu münasebetiyle sözleri
9 31 33:34
7 Söz Alanlar SEYFİ ORAN (DİVANI MUHASEBAT REİSİ) : Haziran:Ağustos 1939 aylarına ait Divanı muhasebat raporunun 10. fıkrası münasebetiyle sözleri
11 48 32:33
8 Söz Alanlar FAHRİ KİPER (VAKIFLAR UMUM MÜDÜRÜ) : Vakıflar Umum Müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
11 60 488:491
9 Söz Alanlar GENERAL CEMİL TANER (BEDEN TERBİYESİ GENEL DİREKTÖRÜ) : Beden Terbiyesi Genel direktörlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri
12 61 6 9
10 Söz Alanlar SEYFİ ORAN (DİVANI MUHASEBAT REİSİ) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri
12 65 64 123 161
11 Söz Alanlar FAHRİ KİPER (VAKIFLAR UMUM MÜDÜRÜ) : Bina ve arazi vergilerinden istisna edilmiş olan mukataalı gayrimenkullere kıymet takdiri hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
15 19 111 113
12 Söz Alanlar SEYFİ ORAN (DİVANI MUHASEBAT REİSİ) : Askerî tayınat ve yem kanununa müzeyyel kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
15 19 103:104
13 Söz Alanlar FAHRİ KİPER (VAKIFLAR UMUM MÜDÜRÜ) : Vakıflar Umum Müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri
17 45 134 139
14 Söz Alanlar GENERAL CEMİL TANER (BEDEN TERBİYESİ GENEL DİREKTÖRÜ) : 1941 malî yılı Beden terbiyesi Umum Müdürlüğü Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri
18 60 366 370
15 Söz Alanlar FAHRİ KİPER (VAKIFLAR UMUM MÜDÜRÜ) : Vakıflar Umum Müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri
25 65 399