E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1 Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (REİSİCUMHUR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 6. Devre 1. içtima yılını açış konuşması
6 1 2:6
2 Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (REİSİCUMHUR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 6. Devre 2. içtima yılını açış konuşması
14 1 3:8
3 Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (REİSİCUMHUR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 6. Devre 3. içtima yılını açış konuşması
21 1 2
4 Söylevler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (REİSİCUMHUR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 6. Devre 4. içtima yılını açış konuşması
28 1 3:5