E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MAARİF VEKİLİ) : Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin kurulmasına dair kanun münasebeti ile sözleri
4 38 189
2 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MAARİF VEKİLİ) : İstanbul Üniversitesi için yapılacak istikraz hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
7 13 32
3 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MAARİF VEKİLİ) : Arazi ve bina vergilerinin vilâyet hususî idarelerine terki hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
7 20 145
4 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MAARİF VEKİLİ) : 1936 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebeti ile sözleri
11 68 245:250
5 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MAARİF VEKİLİ) : Kültür bakanlığına bağlı ertik okulları Öğretmenleri hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
12 75 111 113
6 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti 1937 yılı bütçesi münasebeti ile sözleri
18 65 255:260
7 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MAARİF VEKİLİ) : Hava müdafaa genel komutanlığı teşkili ve vazifesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
19 74 198
8 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MAARİF VEKİLİ) : İstanbul Üniversitesi Doçentlerinin maaş ve adedinin arttırılması hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
19 74 207
9 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki Kanunun beşinci maddesine göre toplanacak olan Maarif şûrasının 1939 yılına tehirine dair kanun münasebeti ile sözleri
22 23 5:6
10 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MAARİF VEKİLİ) : Orta tahsil mekteblerinde yardımcı muallim çalıştırılması hakkındaki Kanunun birinci maddesindeki müddetin uzatılmasına dair kanun münasebeti ile sözleri
22 23 7
11 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MAARİF VEKİLİ) : Receb Toroğluna aid Arzuhal Encümeni mazbatası münasebeti ile sözleri
23 32 25:26
12 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MAARİF VEKİLİ) : Ordu okul öğretmenleri yetiştirmek maksadı ile Gazi Terbiye enstitüsünde açılan kursa devam eden öğretmen okulu mezunları hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
23 37 58:60 62 64
23 40 103
13 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MAARİF VEKİLİ) : Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki kanuna ek kanun münasebeti ile sözleri
25 67 220:224
14 Söz Alanlar SAFFET ARIKAN (ERZİNCAN) (MAARİF VEKİLİ) : Emekli binbaşı Şükrü Aytuğ'un cezasının affına dair kanun münasebeti ile sözleri
26 71 23