E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ) : 1935 yılı Muvazenei Umumiye kanun lâyihası Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti bütçesi münasebeti ile izahatı
3 29 240:245
2 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ) : Sıtma ve frengi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
4 35 74
3 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ) : Hususî sıhhat yurdlarına ve hastanelerin himayesine dair kanun teklifi münasebeti ile sözleri
8 29 79
4 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ) : 1936 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebeti ile sözleri
11 68 231:232
5 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ) : Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti teşkilât ve memurin Kanunu münasebeti ile sözleri
12 76 129:130
6 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ) : Taşan Seyhan nehrinin Adana da yaptığı tahribat hakkındaki bayanatı
14 12 28
7 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ) : İskân Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun münasebeti ile sözleri
16 32 45:46
8 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ) : Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 1937 yılı bütçesi münasebeti ile sözleri
18 64 233:238
9 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ) : 1937 senesi bütçesinin müzakeresi esnasında iskân işleri hakkında sorulan bir suale verilen cevabı
18 69 425:426
10 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ) : Ankara'da bir Tıb fakültesi tesisi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
19 70 41:44
11 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİLİ) : Suriye dahilinde vukua gelen veba vakaları hakkındaki beyanatı
19 73 145:146
12 Hükümet Programının Okunması REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 11 inci Hükümetin (I. Saydam Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
29 28 215:220
13 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 11 inci Hükümetin (I. Saydam Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
29 28 225:228