E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : 1934 malî yılı umumî muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası hakkında sözü
3 31 296
2 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Meşhud suçların muhakeme usulü hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
12 75 91:93
3 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : 1937 yılı Adliye Vekâleti bütçesi münasebeti ile sözleri
18 64 240:242
4 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Samsun sıtma mücadelesi sıhhat memurlarından Abdüssamed Seçkin hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
19 72 93
5 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Kan gütme sebebi ile işlenen katiller hakkındaki kanun lâyihası münasebeti ile sözleri
19 74 209:210
6 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Kilisin Arzab köyünden Mustafaoğlu Çırık Hasanın ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
20 4 49
7 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : 1938 senesi Adliye Vekâleti bütçesi münasebeti ile sözleri
25 65 171:178
8 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Noter Kanunu münasebeti ile sözleri
26 76 152:153 169
9 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Türk Kanunu medenisinin 88. maddesinin tadiline dair kanun münasebeti ile sözleri
26 76 170:171
10 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Avukatlık Kanunu münasebeti ile sözleri
26 81 342:343 346 350 354:355 357 371:372
11 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Af Kanunu münasebeti ile sözleri
26 83 481:482