E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : 1936 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebeti ile sözleri
11 68 229:230 233:237
2 Söz Alanlar MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ VE HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şahinşahisi ayasından aktedilen on aded mukavelenamenin tasdiki hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
19 72 99