E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar ABİDİN ÖZMEN (AYDIN) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası üzerinde sözleri
3 26 153:154
2 Söz Alanlar ABİDİN ÖZMEN (AYDIN) (MAARİF VEKİLİ) : 1935 malî yılı Muvazenei Umumiye kanun lâyihası Maarif vekâleti bütçesi hakkında izahatı
3 29 257:262
3 Söz Alanlar ABİDİN ÖZMEN (AYDIN) (MAARİF VEKİLİ) : Ankara'da yaptırılacak Mülkiye Mektebi binası için 1935 ve 1936 seneleri bütçelerinden ödenmek üzere sari taahhüd yapılması hakkındaki lâyiha münasebeti ile sözleri
3 32 348
4 Söz Alanlar ABİDİN ÖZMEN (AYDIN) (MAARİF VEKİLİ) : Siyasal bilgiler okulları hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
4 36 109:111