E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar ŞAKİR BEY (MEHMET ŞAKİR KESEBİR) (TEKİRDAĞ) (İKTİSAD VEKİLİ) : Yalova kaplıcaları ile kaplıcalar bölgesinin idaresi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
21 14 49
2 Söz Alanlar ŞAKİR BEY (MEHMET ŞAKİR KESEBİR) (TEKİRDAĞ) (İKTİSAD VEKİLİ) : Denizbank Kanunu münasebeti ile sözleri
21 20 96:97
21 21 109 112:117
3 Söz Alanlar ŞAKİR BEY (MEHMET ŞAKİR KESEBİR) (TEKİRDAĞ) (İKTİSAD VEKİLİ) : Askerî tayinat ve yem Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanuna ek kanun müasebe-tile sözleri
22 25 51
4 Söz Alanlar ŞAKİR BEY (MEHMET ŞAKİR KESEBİR) (TEKİRDAĞ) (İKTİSAD VEKİLİ) : Halk Bankası ve halk sandıklarının sermayeleri hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
22 29 147
5 Söz Alanlar ŞAKİR BEY (MEHMET ŞAKİR KESEBİR) (TEKİRDAĞ) (İKTİSAD VEKİLİ) : Ödünç para verme işleri Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun münasebeti ile sözleri
25 63 98:99
6 Söz Alanlar ŞAKİR BEY (MEHMET ŞAKİR KESEBİR) (TEKİRDAĞ) (İKTİSAD VEKİLİ) : 1938 senesi İktisad Vekâleti bütçesi münasebeti ile sözleri
25 68 237:241
7 Söz Alanlar ŞAKİR BEY (MEHMET ŞAKİR KESEBİR) (TEKİRDAĞ) (İKTİSAD VEKİLİ) : Sınaî müesseselerde ve maden ocaklarında meslekî kurslar açılmasına dair kanun münasebeti ile sözleri
26 74 62:63
8 Söz Alanlar ŞAKİR BEY (MEHMET ŞAKİR KESEBİR) (TEKİRDAĞ) (İKTİSAD VEKİLİ) : Mahrukat Kanunu münasebeti ile sözleri
26 75 108:109
9 Söz Alanlar ŞAKİR BEY (MEHMET ŞAKİR KESEBİR) (TEKİRDAĞ) (İKTİSAD VEKİLİ) : Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu münasebeti ile sözleri
26 80 311
10 Söz Alanlar ŞAKİR BEY (MEHMET ŞAKİR KESEBİR) (TEKİRDAĞ) (İKTİSAD VEKİLİ) : İngiltere Hükûmeti ile imza edilen kliring ve sair anlaşmalar hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
26 82 433