E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : Türk Ceza Kanununun 160. maddesini değiştiren kanun münasebeti ile sözleri
3 23 54:55
2 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : 1931 senesi Bütçe Kanunu münasebeti ile sözleri
3 31 223
3 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : Adliye Vekâleti 1931 senesi bütçesi münasebeti ile sözleri
3 29 141:143
4 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : Matbuat Kanunu münasebeti ile sözleri
3 35 369:370 378
5 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : 22.7.1931 tarih ve 1873 numaralı kanuna müzeyyel kanun münasebeti ile sözleri
5 18 124 127
6 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : Ziraat Vekâleti teşkiline dair kanun münasebeti ile sözleri
5 19 139
7 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : Barut ve mevaddı infilâkîye idaresinin 1932 senesi Bütçe Kanunu münasebeti ile sözleri
8 53 299
8 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : İcra ve İflâs Kanununun tadiline dair kanun münasebeti ile sözleri
8 56 417:419 435
9 57 5 15 18 32
9 58 52 54
9 59 73 75
9 61 99:100
9 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : Adliye Vekâleti 1932 senesi bütçesi hakkındaki sözleri
9 68 260:262
10 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : Barut ve mevaddı infilâkiye meselesi hakkındaki sözleri
11 13 32:33
11 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : Bazı vekâlet binaları ile Temyiz mahkemesi ve hapishane binalarının inşasına dair kanun hakkında sözleri
12 24 81:83
12 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1933 malî senesi Bütçe Kanunu münasebeti ile sözleri
14 40 97:98
13 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : 1933 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi münasebeti ile sözleri
15 51 107:108
14 Söz Alanlar YUSUF KEMAL BEY (YUSUF KEMAL TENGİRŞENK) (SİNOP) (ADLİYE VEKİLİ) : Adliye Vekâleti bütçesi münasebeti ile sözleri
15 52 134