E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar REFİK BEY (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VEKİLİ VE SIHHAT VEKİLİ) : 30.7.1931 tarih ve 1881 numaralı matbuat Kanununun 51. maddesinin tadiline dair kanun münasebeti ile sözleri
8 44 82:83