E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar REŞİT GALİP BEY (DR.) (MUSTAFA REŞİT BAYDUR) (AYDIN) (MAARİF VEKİLİ) : Vilâyet Hususî İdarelerinden maaş alan memur ve muallimlerin tekaüd maaşları hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
12 24 84:88 90
2 Söz Alanlar REŞİT GALİP BEY (DR.) (MUSTAFA REŞİT BAYDUR) (AYDIN) (MAARİF VEKİLİ) : Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki 819,843 ve 1051 numaralı kanunlara müzeyyel kanun münasebeti ile sözleri
12 24 90:91
3 Söz Alanlar REŞİT GALİP BEY (DR.) (MUSTAFA REŞİT BAYDUR) (AYDIN) (MAARİF VEKİLİ) : Mektep kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
14 35 10:13
4 Söz Alanlar REŞİT GALİP BEY (DR.) (MUSTAFA REŞİT BAYDUR) (AYDIN) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif teşkilâtına dair olan Kanunun 11. maddesi hükmünün iki sene teciline dair olan 1707 numaralı Kanunun iki sene temdidine dair kanun lâyihası münasebeti ile sözleri
14 40 99:100
5 Söz Alanlar REŞİT GALİP BEY (DR.) (MUSTAFA REŞİT BAYDUR) (AYDIN) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif Vekâleti bütçesi münasebeti ile sözleri
15 52 145:151
6 Söz Alanlar REŞİT GALİP BEY (DR.) (MUSTAFA REŞİT BAYDUR) (AYDIN) (MAARİF VEKİLİ) : Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
15 54 204:206
7 Söz Alanlar REŞİT GALİP BEY (DR.) (MUSTAFA REŞİT BAYDUR) (AYDIN) (MAARİF VEKİLİ) : Maarif vekilliğine bağlı mekteplerde okutturulacak ders kitaplarının basılması ve dağıtılmasıle bu maksad için kurulacak mektep kîtabları sandığı hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
16 65 9:12